Skip to content

Flaširana piva

  • Gotovo svako flaširano pivo ima i odgovarajuću brendiranu čašu, bilo kraft ili lager.
  • Imamo dva izuzetka ovom pravilu.
  • 1. Kosmajska Kobra nema brendiranu čašu, za nju koristimo tzv kafanske, tj burence čaše.
  • 2. Corona pivo se servira bez čaše, sa komadom limuna stavljenim u grlić.
  • Flaširano pivo se uvek servira sa čašom, osim ako gost ne zahteva drugačije, sa izuzetkom Corone.